Naslovna

Djelatnosti tvrtke:

1. Projektiranje i stručni nadzor:
 • elektrotehničkih instalacija u zgradama
 • komunikacijskih instalacija i sustava
 • sustava vatrodojave
 • sustava zaštite od munje
 • industrijskih i tehnoloških instalacija
 • Ex instalacija i sustava
 • transformatorskih stanica i EE postrojenja
 • fotonaponske elektrane i sustavi
2. Ispitivanja i mjerenja
 • elektrotehničkih instalacija u zgradama i industriji
 • mjerenje parametara kvalitete električne energije
 • ispitivanje električnih strojeva i trafostanica
3. Programiranje PLC sustava za vođenje procesa
4. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora
 • monitoring i održavanje FN sustava